Onze werkwijze

Als je nog nooit met een ontwerper hebt samengewerkt, weet je misschien niet wat je kunt verwachten. Laten we de verschillende stappen overlopen.

1

De kennismaking

Wanneer je Kirsten Graphic Design hebt gecontacteerd, plannen we, afhankelijk van het project, een kennismakingsgesprek in om jou en jouw bedrijf te leren kennen. Afhankelijk van het project ontvang je vooraf enkele vragen die je kan voorbereiden. De kennismaking en extra vragen helpen ons om te kunnen inspelen op jouw exacte wensen en noden.

2

De offerte

Op basis van ons gesprek stellen we een gedetailleerde prijsofferte op. Het is altijd mogelijk om items aan de offerte toe te voegen of uit te sluiten om beter aan jouw wensen en budgetten te voldoen. Na schriftelijke goedkeuring wordt een voorschot van 50% gevraagd als bevestiging. Na ontvangst van het voorschot en alle nodige gegevens (bv. tekst of foto’s), starten we met het project.

3

Het ontwerp

Tijd voor creativiteit! We doen wat onderzoek, stellen jou extra vragen, noteren ideeën, tekenen schema’s en maken schetsen. Wanneer we tevreden zijn en vinden dat de ontwerpen aan jouw eisen voldoen, leveren we ze (meestal als pdf) aan via e-mail. Daarna volgt de eerste feedbackronde waarin je feedback kan geven op de ontwerpen. Je kan ons jouw feedback bezorgen via mail of in een virtueel gesprek.

4

De puntjes op de i

We willen dat je voldoende mogelijkheden krijgt om input te geven. Daarom specificeren we per onderdeel een aantal feedbackrondes. In het geval van een website wordt er een testomgeving opgezet zodat je zelf de werking kan testen en feedback kan geven. Wijzigingen die we na afloop van de feedbackrondes uitvoeren worden tegen een uurtarief in rekening gebracht, maar dit hoeven we zelden te doen. Meestal is het aantal feedbackrondes dat in de offerte staat voldoende om het ontwerp te perfectioneren.

5

De oplevering

Nadat de ontwerpen zijn goedgekeurd, kunnen wij, indien je dat wenst, het drukwerk bestellen en vervolgens per pakketpost afleveren op jouw adres. Na betaling van de eindfactuur worden de digitale bestanden via e-mail aangeleverd en krijg je toegang tot jouw persoonlijke Google Drive-map waarin ook alle eindbestanden toegankelijk zijn. In het geval van een website ontvang je de inloggegevens voor de webapplicatie en kan je zelf eenvoudige wijzigingen aanbrengen indien nodig.

Heb je zin gekregen om samen te werken? Laat het ons weten!