Privacybeleid

Data privacy is heel belangrijk voor ons

We willen open en transparant zijn over waarom we jouw gegevens verzamelen en wat we ermee doen. De persoonsgegevens die via deze website verzameld worden, worden verwerkt in overeenstemming met de GDPR oftewel Algemene Gegevensverordening.

We verkopen of geven jouw gegevens nooit door voor marketingdoeleinden anders dan voor Kirsten Graphic Design.

Kirsten Graphic Design

Kirsten Graphic Design met vestigingsadres op Oude Elstweg 3, 8570 Ingooigem, België en ondernemingsnummer BE0717988159 is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kan contact met ons opnemen via

Post: Oude Elstweg 3, 8570 Ingooigem, België

E-mail: hello@kirstengraphicdesign.com

Inleidende opmerkingen

Toepassingsgebied

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie op de wijze en voor de doeleinden zoals op deze pagina omschreven. Het privacybeleid is van toepassing tussen u en Kirsten Graphic Design wanneer u onze website gebruikt (toegankelijk via www.kirstengraphicdesign.com of een andere domeinnaam die de surfer doorverwijst naar deze website), of nog, wanneer u ons contacteert per e-mail, telefoon, fax, of via sociale media (zoals Instagram, Facebook of LinkedIn).

Wijzigingen

Kirsten Graphic Design behoudt zich het recht voor om het huidige Privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Zodra dit gebeurt, zal Kirsten Graphic Design u tijdig en voor zover mogelijk op de hoogte stellen van deze wijzigingen en de ingangsdatum van deze wijzigingen. Mochten wij niet in staat zijn om u op de hoogte te stellen van een wijziging in ons Privacy beleid, dan zult u op de hoogte gehouden worden via onze website. Indien u niet akkoord gaat met een wijziging van het Privacybeleid, dient u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van onze website en/of onze diensten.

Cookies

Voor meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken door middel van cookies, kunt u ons cookiebeleid raadplegen voor natuurlijke personen betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

De onderstaande bepalingen zijn van toepassing op elke gebruiker van onze website.

Gegevens

Als je met Kirsten Graphic Design contact opneemt of een samenwerking aangaat, verzamelen wij de gegevens die je met ons meedeelt. Persoonlijke gegevens kunnen onder andere de volgende bevatten:

  • Naam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Adres
  • Ondernemingsnummer


Doel

Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor de doeleinden die vermeld zijn in het huidige privacybeleid en als we de wettelijke basis hebben voor dit doel:

Toestemming: uw vrije toestemming, gegeven na geïnformeerd te zijn over de implicaties ervan.

Gerechtvaardigd belang: een gerechtvaardigd belang dat wij als organisatie hebben, bijvoorbeeld met betrekking tot verbetering van onze dienstverlening.

Wettelijke verplichting: Een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn.

Wij kunnen wettelijk verplicht zijn uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde autoriteiten of hun vertegenwoordigers, aan gerechtelijke autoriteiten, aan overheidsinstanties of overheidsagentschappen, met inbegrip van de relevante gegevensbeschermingsautoriteiten, zodat wij kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting zoals hierboven vermeld.

De door jouw meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor klantenbeheer, verwerking van de bestelling/opdracht, versturen van nieuwsbrieven en andere marketingdoeleinden van Kirsten Graphic Design.

Wij verzamelen ook andere (niet-persoonlijke) gegevens zoals jouw IP-adres, datum en tijd van jouw bezoek, jouw browser of besturingsprogramma, de verwijzende link waarmee je op deze website terecht bent gekomen, welke pagina’s je bezoekt, waar je op klikt en via welke pagina je onze website weer verlaat. Hierdoor kunnen wij onze website blijven optimaliseren voor gebruikers.

Duur

Kirsten Graphic Design bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. We verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn.

Beveiliging

Wij zullen de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en diefstal, alsook tegen elk toevallig verlies, vervalsing of toevallige vernietiging.

Gegevens bekijken, aanpassen of verwijderen

Je beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van jouw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan je via een schriftelijke aanvraag aan Kirsten Graphic Design gratis jouw persoonsgegevens inkijken. Indien nodig kan je ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist of niet volledig zouden zijn.

Disclaimer

Deze site is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op deze site. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk moment gewijzigd worden.